Mọi người ai cũng phải mưu sinh 

Đừng để lợi ta đánh mất tình

Đạo đức dày công lo tích lại

Tiền tài vừa đủ chớ lao linh

Khiêm nhường nhẫn nhịn nhiều người trọng

Kiêu ngạo cường quyền lắm kẻ khinh

Có của không coi thường khốn khó

Ở đời thế mới thực là tinh.

Trần Tuấn Hải