?> ?>

Hoàng Sa  cùng với Trường Sa

Là hai quần đảo của ta bao đời

Ngư dân bám biển vươn khơi

Cùng nhau gìn giữ biển trời thiêng liêng

Vậy mà Trung Quốc láng giềng

Dã tâm xâm lược chủ quyền Việt Nam

Cậy quyền thỏa mãn lòng tham

Chiếm luôn biển lớn hồng làm của riêng

Chúng ta không thể ngồi yên

Để cho họ cứ ngang nhiên lộng hành

Kiên trì đoàn kết đấu tranh

Biển đông rồi lại yên lành như xưa.

Trần Tuấn Hải