Điệp điệp trùng trùng cảnh núi non

Thu vào một chậu nhỏ con con

Quê hương đất nước bao yêu dấu

Một mảnh trời Nam thật vẹn tròn.

Trần Tuấn Hải