Sang nhà bác Phúc ngắm dàn Lan

Nắng chiếu lung linh gió ngập tràn

Sắc thắm hương hoa thơm ngào ngạt.

Tâm hồn bay bổng giữa không gian.

Sài Đồng 20/4/2020

Trần Tuấn Hải.