Cẩm Lương Cẩm Thủy xứ Thanh

Có dòng suối Ngọc trong xanh bốn mùa

Cá thần lờ lững chơi đùa

Người dân gìn giữ từ xưa tới giờ

Bên trên lập một miếu thờ

Long Vương Tứ Phủ giăng mờ khói hương

Tương truyền rắn giúp người Mường

Đánh quân thủy quái diệt phường hại dân

Tỏ lòng ngưỡng mộ Rắn Thần

Từng đàn cá Dốc quây quần về đây

Và rồi từ đó tới nay

Cá luôn thân thiện vui vầy cùng dân

Mọi người lao động chuyên cần

Được mùa no đủ đầy sân thóc vàng

Bình yên xây dựng xóm làng

Quê hương giàu mạnh vững vàng dài Lâu.

Trần Tuấn Hải