Chẳng rượu mà say ấy mới tài

Chơi liền ba hiệp bở hơi tai

Tay vung mềm mại cầu bay vút

Chân chạy nhịp nhàng sức dẻo dai

Năng tập,tuổi cao xua mệt mỏi

Miệt mài,lớp trẻ đón tương lai

Thể thao đem lại niềm vui sướng

Chẳng rượu mà say ấy mới tay

10/2015.Trần Tuấn Hải