?> ?>

Trăm hoa đua nở khoe hương sắc

Tắm ánh bình minh ấm áp lòng

Xua hết đêm đông mùa giá lạnh

Trời xuân rực rỡ áng mây hồng.

Tần Tuấn Hải