Đêm rằm ánh bạc tỏa lan xa

Khoảnh khắc quê hương thật đậm đà

Trống phách tưng bừng vang khắp phố

Đèn sao lấp lánh sáng muôn nhà

Chị Hằng nhoẻn miệng trên tiên giới

Các cháu đùa chơi dưới bóng đa 

Vui Tết trung thu cùng tụi nhỏ

Tuổi già cũng thấy trẻ thêm ra.

Trần Tuấn Hải