NHỚ MẸ

Nay mẹ đã về nơi chín suối Một trăm năm lặn lội cõi trần Cuộc đời bao nỗi gian truân Giờ đây tiên cảnh an nhàn thảnh thơi Nghe mẹ kể cảnh đời cơ cực Thời thực đân áp bức lầm than, Chiến tranh chống giặc ngoại bang Chín năm sơ tán xóm làng xác…

NƠI ĐẢO XA

Các anh Trấn giữ đảo khơi xa Mảnh đất thiêng liêng của nước nhà Thuở trước cha ông đi mở cõi Ngày nay con cháu dựng sơn hà Muôn trùng sóng cả không hề nản Bão Táp mưa ngàn quyết vượt qua Tổ quốc ghi ơn người chiến sĩ Vững vàng tay súng giữa Trường…