Ếch ngồi đáy giếng kêu hoài

Biết đâu thiên hạ điếc tai bực mình.

Con gà gáy lúc bình minh,

Mặt Trời thức giấc,chúng sinh reo hò

khi cất tiếng phải đắn đo

lựa lời mà nói sao cho vừa lòng.

Trần Tuấn Hải