?> ?>

Xuân sang hạnh phúc đến muôn nhà

Cây cối xanh tươi đẹp cảnh gia

Dào-Quất-Mai vàng khoe sắc thắm

Bánh trưng-ngũ quả đọng hương xưa

Sân nhà nhộn nhịp tình vui vẻ

Ngõ xóm xôn xao nghĩa thuận hòa

Tổ quốc mạnh giầu dân thịnh vượng

Việt Nam tiến bước khải hoàn ca.