Ba lăm tuổi chững trạc vào đời

Sự nghiệp tương lai thật sáng ngời

Vững bước trên đường bền ý chí

Thành công hạnh phúc đến trong đời.

5