Tôi là mũ bảo hiểm đây

Giúp người thoát khỏi phút giây hiểm nghèo

Đi xe máy phải mang theo

Phòng khi va chạm lăn queo ra đường

Đỡ cho đầu khỏi chấn thương

Ai ơi chớ có xem thường bỏ qua.

Trần Tuấn Hải