Mẹ của tôi đã tròn trăm tuổi

Năm tháng qua bao nỗi nhọc nhằn

Đường đời muôn sự gian truân

Cuối cùng cũng được một phần vẻ vang

Năm đứa con vững vàng lớn khỏe

Học hành chăm tuổi trẻ xông pha

Ba vào bộ đội xa nhà

Hai là công chức bây giờ nghỉ ngơi

Con mong mẹ một đời vui vẻ

Sống an bình mạnh khỏe dài lâu

Cháu con đoàn kết trước sau  

Hết lòng báo hiếu công sâu nghĩa dày.