Bông hoa tinh khiết trắng trong

Nở trên một nhánh xương rồng cằn khô

Đời cây mộc mạc đơn sơ

Vẫn dâng vẻ đẹp không ngờ cho ta.

Trần Tuấn Hải