Hà Nội giờ đây bụi lắm rồi

ao hồ ô nhiễm qúa đi thôi

Chiều tà khói độc tràn ra phố

Sáng sớm mùi hôi tỏa khắp nơi

Hiện tại môi trường không chấn chỉnh

Tương lai cuộc sống sẽ xa vời

Nên ai cũng phải lưu tâm giữ

Để thủ đô ta mãi sắc tươi.

Long Biên 7/10/2019

Tg:Trần Tuấn Hải