Khoan khoan đừng vội bực mình

Bởi khi tức giận coi chừng hiểm nguy

Tốt hơn ta né tránh đi

Đừng khơi thêm chuyện làm chi nhọc lòng

Hãy nên kiềm chế đề phòng

Bình tâm suy nghĩ để không nặng lời

Lặng im là cách tuyệt vời

Tìm nơi ngắm cảnh ngắm trời cho khuây

Qua giông bão trời quang Mây

Bình Minh rực rỡ một ngày đẹp tươi

Đầy nhà vang rộn tiếng cười

Gia đình hạnh phúc mọi người khỏe vui.