?> ?>

Có một người tôi muốn được ở bên
Muốn gọi tên khi lòng mình thấy nhớ
Muốn lắng nghe từng nụ cười hơi thở
Muốn quan tâm giữa cuộc sống bộn bề

Có một người trong tất cả đam mê
Tôi luôn mong suốt cuộc đời chung bước
Được ôm người lúc yếu mềm bật khóc
Được dỗ dành, được bảo vệ, chở che…

Có một người tôi muốn kể người nghe
Muốn sẻ chia mọi điều dù nhỏ nhất
Khi giọt nắng cuối chiều vừa vội tắt
Muốn cùng người vun đắp những yêu thương.

Có một người tôi muốn gọi: “Người thương”
Tay đan tay trên cung đường hạnh phúc
Dẫu thời gian… hai mái đầu bạc hết
Vẫn yêu nhau đến hơi thở cuối cùng!

Hàn Vũ