Chiều nay bất chợt đổ mưa rào
Buộc phải ngồi nhà chẳng thể thao
Trái bóng nằm trơ mong chị tới
Bơ vơ cọc đứng đợi anh vào
Ngày mai nắng xuống trời mây tạnh
Đến hẹn người lên thỏa khát khao
Sân,lưới rộn ràng nâng với đập
Hò reo thoải mái khỏe vui sao.

Trần Tuấn Hải