?> ?>

Muốn con khôn lớn trưởng thành

Cho con đi học tiếng Anh bây giờ

Apollo dệt Ước Mơ

Hướng con đi tới bến bờ vinh quang

Thầy cô chu đáo nhẹ nhàng

Ân cần chỉ bảo kỹ càng từng câu

Giúp con đọc chuẩn nhớ lâu

Kiên trì luyện tập khắc sâu trong lòng

Muốn đi tới đích thành công

Vững vàng từng bước tỏ thông nhiều điều

Con ngoan phấn khích học nhiều

Thông minh sáng tạo là điều mẹ mong.