Trời sinh em chẳng mượt mà
Xù xì gai góc người ta khó gần
Thế rồi trong sớm mùa xuân
Một bông hoa nở trắng ngần xinh tươi
Hòa chung cùng với đất trời
Dẫu rằng phận mỏng nhưng đời vẫn vui.

10/9/2019
Trần Tuấn Hải