Cây nghệ vườn nhà đã nở hoa
Trời thu gió mát thổi hiền hòa
Công em chăm bón từng trông đợi
Để đến hôm nay đẹp thật là.

12/9/2019 Trần Tuấn Hải.