Tràng An sơn thủy hữu tình

Ai về Gia Viễn Ninh Bình quê em

Du thuyền thong thả ngắm xem

Núi xanh sông biếc trời chen mây mờ

Một vùng đồi núi nên thơ

Có chùa Bái Đính đền thờ hiền nhân

Về đây du khách xa gần

Rộn ràng trong tiết trời xuân êm đềm.

Trần Tuấn Hải