?> ?>

NƠI ĐẢO XA

Các anh Trấn giữ đảo khơi xa Mảnh đất thiêng liêng của nước nhà Thuở trước cha ông đi mở cõi Ngày nay con cháu dựng sơn hà Muôn trùng sóng cả không hề nản Bão Táp mưa ngàn quyết vượt qua Tổ quốc ghi ơn người chiến sĩ Vững vàng tay súng giữa Trường…

BẠN THI ĐÀN

Thi đàn bạn hữu kết nên duyên Gặp gỡ giao lưu khắp mọi miền Anh chốn cao nguyên vừa xuống tới Em nơi cửa biển cũng lên liền Gần nhau phấn khởi tình thêm thắm Tạm biệt ưu tư nghĩa chẳng quên Gắn kết lòng người luôn quý trọng Tinh thần tươi trẻ khỏe vô…