?> ?>

NƠI ĐẢO XA

Các anh Trấn giữ đảo khơi xa Mảnh đất thiêng liêng của nước nhà Thuở trước cha ông đi mở cõi Ngày nay con cháu dựng sơn hà Muôn trùng sóng cả không hề nản Bão Táp mưa ngàn quyết vượt qua Tổ quốc ghi ơn người chiến sĩ Vững vàng tay súng giữa Trường…