?> ?>

Suối cá thần

Cẩm Lương Cẩm Thủy xứ Thanh Có dòng suối Ngọc trong xanh bốn mùa Cá thần lờ lững chơi đùa Người dân gìn giữ từ xưa tới giờ Bên trên lập một miếu thờ Long Vương Tứ Phủ giăng mờ khói hương Tương truyền rắn giúp người Mường Đánh quân thủy quái diệt phường hại…

Nét đẹp bonsai

Trực căn ngay thẳng thật thà Dáng nghiêng mềm mại thật là dễ thương Huyền nhai chịu đựng phong sương Hồi đầu quật khởi tìm đường vượt lên Phu thê chung thủy sắt son Gia đình hạnh phúc cháu con sum vầy Lộc vừng no ấm đủ đầy văn nhân dáng đứng gầy gầy thanh…